Obchodné podmienky

 

Ceny tovaru, platby za tovar, poštovné

Pri objednávkach nad 50 eur DOPRAVA ZDARMA kuriérom DPD.

Pri objednávkach nad 80 eur poštovné 2€ Slov. Poštou.

 

-Kuriérska služba DPD- úhrada prevodom na účet -                        2, 95 €

-Kuriérska služba DPD- úhrada na dobierku -                                 3, 95 €

-Slovenská pošta a.s.   - zásielka zaslaná "na poštu" dobierka          - 4, 5€

-Slovenská pošta a.s.  - zásielka zaslaná "na poštu" platba vopred      -3, 5 €

-Osobný odber po platbe vopred v Čadci po dohode - 0908962505       0 €

 

Objednávka do 10€:

-Kuriérska služba DPD- úhrada prevodom na účet -3,95€

-Kuriérska služba DPD- úhrada na dobierku -    4, 95

 

Doručujeme aj do Českej Republiky

-Poštovné do Č.R. Kuriér DPD, iba po platbe vopred                    5, 95  €

-Poštovné do Č.R. Kuriér DPD, dobierka                                     7,95€

-Poštovné do Č.R. nad 100€ Kuriér DPD, platba vopred                0 €

-Poštovné do Č.R. nad 100€ Kuriér DPD, dobierka                       2 €

 

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu dekoraciedobytu.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i  reklamačnými  podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

Dodacie podmienky

 

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo  objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

-objednaný tovar zasielame na adresu udanú zákazníkom v objednávke.

 

Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- za poškodenie zásielky zavinené poštou,  resp. prepravnou spoločnosťou (zásielky sú poistené proti strate a poškodeniu u prepravcov)
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody (cena dvojitého poštovného)vo výške 8 eur. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 200 eur žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 

Dodacie lehoty

 

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín. Objednávky prijaté do 15:00 sme v 95% prípadoch schopný odoslať v deň objednania (pokiaľ bol objednaný tovar označený "skladom").

Kuriérska spoločnosť DPD Vám zásielku doručí do 1-2 pracovných dní ( nasledujúci pracovný deň po dni odoslania).

Zasielka na poštu (nie je doručovaná kuriérom) – uloženie na ktorejkoľvek pošte podľa výberu odosielateľa uvedenej na balíku alebo adresnom štítku počas odbernej lehoty bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Podmienkou poskytnutia služby je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

 

Ceny tovaru, platby za tovar, poštovné

 

Ceny sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Možnosti platby.

 

Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.

Tiež má možnosť využit platbu vopred na účet:

Číslo účtu: m-Bank, m-biznis -IBAN: SK45 8360 5207 0042 0286 8711

BIC/SWIFT: BREXSKBXXXX

Variabilný symbol: číslo objednávky

 

 

Zrušenie objednávky
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od objednania. Po odoslaní tovaru už nie je možné objednávku stornovať. Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Vrátenie tovaru

 

Podľa § 12 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom a nepoškodenom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený spolu s faktúrou. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru, po skontrolovaní vráteného tovaru na bankový účet.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo kuriéra DPD na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade že tovar v balíku je poškodený následkom dopravy je potreba s kuriérom resp. na pošte spísať škodový zapis. V tomto prípade je potrebné nás bezodkladne kontaktovať, najneskôr však do 2. pracovných dní. Zásielky su poistené proti poškodeniu u dopravnej spoločnosti. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade kúpy tovaru na ičo je záručná doba 12 mesiacov.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo  vráteniu  cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- prepätím, napr. pri údere blesku
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením-  roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Reklamačný formulár

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@dizajnove-doplnky.sk
Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.